Blog

Jednym za największych wyzwań, z jakimi w swej pracy spotyka się detektyw, są sprawy związane z poszukiwaniami osób zaginionych. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej gdy detektyw poszukuje osoby ukrywającej się. Tego typu zlecenia najczęściej trwają długo i wymagają wykonania wielu żmudnych czynności, które wymagają wiedzy i umiejętności interpersonalnych. Kluczowym jest odtworzenie ostatnich zdarzeń z życia poszukiwanego, o których posiadamy wiedzę. Detektyw musi dotrzeć do wszystkich znanych osób, które miały kontakt z poszukiwanym i rozpoznać jego środowisko. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu sporządzany jest profil psychologiczny zaginionego. Dysponując zebranym materiałem prowadzący czynności tworzy hipotezy, które następnie są weryfikowane i eliminowane. Wymaga to od detektywa kreatywności i zejścia z utartych ścieżek stereotypowego myślenia. Nierzadko w toku weryfikacji założeń detektyw trafia w środowisko przestępcze np. dilerów narkotykowych. W takim przypadku nierzadko jedyną skuteczną metodą działania jest pozyskanie informatora. Niezbędną jest również umiejętność współpracy z organami ścigania.

Jeszcze trudniejsze jest poszukiwanie osób, których ostatni ślad prowadzi zagranicę. Prowadząc czynności poszukiwawcze w innym kraju detektyw boryka się nie tylko z barierą językową ale przede wszystkim z niechęcią obcokrajowców do udzielania informacji. W takim przypadku niezbędna jest współpraca z miejscowymi agencjami detektywistycznymi. Detektywi działający zagranicą muszą być również przygotowani na częste interwencje lokalnych służb porządkowych.

Kancelaria Detektywistyczno-Prawna jako jedna z nielicznych agencji detektywistycznych w Warszawie dysponujących szeroką siecią detektywów współpracujących z całego świata. Z sukcesami prowadziliśmy wiele spraw poszukiwawczych w Polsce, w krajach Unii Europejskiej ale również w Szwajcarii, USA czy Indiach.

Z naszego doświadczenia wynika, że kluczowym w sprawach poszukiwawczych jest upływ czasu. Im szybciej działania podejmie detektyw, tym szanse na odnalezienie poszukiwanego całego i zdrowego są większe. Dlatego nie wolno zwlekać ze zleceniem poszukiwań doświadczonemu detektywowi.