Blog

Zmiany w procedurze rozwodowej czyli jak Ministerstwo Sprawiedliwości zniechęci do rozwodów.

I oto Ministerstwo Sprawiedliwości, wpisując się ostatnio będącą na fali totalitarną tendencję uregulowania wszystkich aspektów życia obywatela postanowiło zniechęcić go do rozwodu poprzez stosowną zmianę przepisów w zakresie procedury rozwodowej. Zgodnie z planowanymi zmianami wprowadzone zostanie obowiązkowe mediacyjne postępowanie poprzedzające faktyczne postępowanie rozwodowe. Wyłączeni z tego postępowania będą tylko ci małżonkowie, którzy zostali wcześniej skazani za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub małoletniego dziecka. Postępowanie  założeniu ma trwać do pół roku i w trakcie jego trwania omawiane będą kwestie opieki nad dzieckiem, podziału majątku ale również każdy uczestnik zostanie pouczony „w zakresie indywidualnych i społecznych skutków rozpadu małżeństwa”. Wg resortu pouczenie to ma doprowadzić do pogodzenia stron i odstąpienia od rozwodu.

Resort celem przyspieszenia ustalenia wysokości należnych alimentów postanowił odstąpić od ustalania przez sąd „usprawiedliwionych potrzeb” uprawnionego i zastąpić je tabelą wartości uśrednionych w zależności od ilości uprawnionych:

50% kwoty przeliczeniowej w przypadku jednego dziecka,

45,75% kwoty przeliczeniowej w przypadku dwojga dzieci na każde z nich,  

41,50% kwoty przeliczeniowej w przypadku trojga dzieci na każde z nich,

37,25% kwoty przeliczeniowej w przypadku czworga dzieci na każde z nich,

33% kwoty przeliczeniowej w przypadku pięciorga dzieci na każde z nich,  

W przypadku liczby uprawnionych powyżej sześciu oraz w szczególnych okolicznościach, obowiązek alimentacyjny ustalany będzie na dotychczasowych zasadach.

Kwota przeliczeniowa obliczana będzie wg wzoru: dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę netto podzielona przez współczynnik dzietności wg GUS plus 2.

Ostatnia zmiana proponowana przez resort i tę należy ocenić bardzo pozytywnie dotyczy stosowania opieki naprzemiennej. Oznacza to, że opiekę nad dzieckiem wykonywać będą obydwoje rodzice w stopniu równym. Jest to milowy krok naprzód w porównaniu do stanu obecnego gdzie matka z stoi zazwyczaj na pozycji uprzywilejowanej a ojcowie mogą liczyć jedynie na skromne dwa dni co drugi weekend.

 Niezależnie od proponowanych zmian faktem jest, że tego typu sprawy wygrywa właściwie przygotowany materiał dowodowy a profesjonalistami w tym zakresie są detektywi z Kancelarii Detektywistyczno-Prawnej Sp. z o.o.

                                                                                                                                                          Detektyw Warszawa