Blog

 

 

Czasami coś, co miało być na całe życie, kończy się niespodziewanie wcześniej. Zazwyczaj osoby, które znalazły się w takiej sytuacji - zawiedzione zdradą partnera, porzucone i zdane na siebie - skupiają się na rozważaniu, co poszło nie tak. Tymczasem nie jest to najlepszy moment na tego typu pytania. Na to zawsze przyjdzie czas. Moment, w którym zdrada wychodzi na jaw, bądź partner twierdzi, że to koniec małżeństwa i że coś się wypaliło, to najwyższy czas na przygotowanie się na bezwzględną walkę. Walkę o zabezpieczenie przyszłości finansowej swojej i swoich dzieci.

 

Najlepiej służy temu instytucja orzeczenia rozwodu z winy małżonka (art. 57 § 2 lit. b k.r.o.) Takie orzeczenie wywiera poważne skutki prawne.

 

A mianowicie:

  1. Nakłada na sąd obowiązek wnikliwego zbadania, czy osoba wyłącznie winna rozwodowi będzie sumiennie i dla dobra dziecka pełnić opiekę nad nim (odmienne przekonanie w tej kwestii może doprowadzić do ograniczenia władzy rodzicielskiej).
  2. Małżonek wyłącznie winny rozwodowi nie może żądać od drugiego małżonka alimentów. Natomiast małżonek niewinny jest jak najbardziej do tego uprawniony.

Należy tu podkreślić, że orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym jest ostateczne i nie może być nigdy więcej przedmiotem procedowania. Dlatego tak ważnym jest, aby nie przespać tego terminu.

 

Aby uzyskać orzeczenie o winie należy szczególnie pieczołowicie zebrać i przygotować materiał dowodowy winę tę potwierdzający. Pokutujący od lat pogląd, że sprawy rozwodowe wygrywa adwokat jest z gruntu nieprawdziwy. Sprawę wygrywa materiał dowodowy a jego zebraniem zajmuje się detektyw. Wynajęcie profesjonalisty do zebrania i opracowania materiału dowodowego w odpowiednim momencie nie jest kosztem ale jedną z najważniejszych inwestycji nie tylko w przyszłość swoją ale i swoich dzieci. Detektyw wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i specjalistyczny sprzęt prowadzi obserwację małżonka i sporządza raport z tego, co zaobserwuje. Raport ten, często uzupełniony materiałem fotograficznym i filmowym, stanowi koronny dowód w sprawie. Ponadto w ramach czynności detektyw weryfikuje personalia osoby romansującej z małżonkiem, którą w toku postępowania sąd przesłuchuje w charakterze świadka. O ile zachodzi taka potrzeba detektyw oczywiście również staje na rozprawie i zeznaje jako świadek.

 

Osoba planująca rozwód częstokroć skrupulatnie przygotowuje się do tego kroku. Czasami przygotowania te trwają latami. Detektyw sprawdzi i ustali, czy przypadkiem małżonek nie zgromadził w tajemnicy przed drugą stroną majątku w postaci nieruchomości, ruchomości, papierów wartościowych lub gotówki. Ujawnienie tego faktu przed sądem, będzie dla niego nie tylko bardzo niewygodnym faktem ale również wpływać będzie na podział majątku.

 

Bywa również i tak, że przedstawienie zebranego przez detektywa materiału dowodowego powoduje zawarcie ugody zgodnej z oczekiwaniami małżonka niewinnego jeszcze przed etapem sądowym. Prowadzi to do zaoszczędzenia wielu nerwów i kosztów postępowania sądowego.

 

Proponuję zatem pierwsze kroki w sprawie rozwodowej skierować do agencji detektywistycznej. Detektywi zbiorą i przygotują odpowiedni materiał dowodowy, tak, żeby pełnomocnik procesowy nie miał już za wiele pracy a sąd rodzinny żadnych wątpliwości.