Blog

 

 

Kiedy myślimy „prywatny detektyw” pojawia nam się długi szereg znanych z literatury i filmu postaci z Sherlockiem Holmesem na czele. Wszystkie te postacie z sukcesami rozwiązują zagadki kryminalne. Tymczasem obszar działalności współczesnego prywatnego detektywa jest znacznie szerszy. Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych podstawowym uprawnieniem detektywa jest przetwarzanie danych osobowych bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą. Zatem domeną pracy detektywa są dane czyli informacje, te zaś są niezbędne do podejmowania trafnych decyzji na wielu płaszczyznach życia. Stąd możemy wskazać główne sfery, w których realizowane są działania detektywistyczne:

  1. Sfera prywatna
  2. Sfera biznesowa (gospodarcza)

Poszczególne czynności detektywistyczne realizowane w ww. sferach mogą się powtarzać a ich zakres przenikać pomiędzy sferami.

 

W sferze prywatnej pozostają działania związane głównie z bezpieczeństwem naszym jak i osób nam bliskich. Detektyw:

Również sfera gospodarcza daje detektywom szerokie pole do popisu. Przede wszystkim to szeroko pojęty wywiad gospodarczy:

Dla obydwu sfer zagrożenie stanowią przestępstwa. Niestety organa powołane do ich wykrywania i przeciwdziałania im często nie są w stanie odpowiednio przyłożyć się do prowadzonego dochodzenia. Wówczas niezastąpiona jest pomoc prywatnego detektywa. W tym zakresie detektyw:

Oprócz ww. detektyw odszuka urządzenia podsłuchowe, przeprowadzi ekspertyzy kryminalistyczne, badania wariograficzne itp.

 

Współczesny detektyw musi być wszechstronnie przygotowany do wykonywania ww. usług a przede wszystkim, oprócz zdolności logicznego myślenia, musi cechować go niebywała kreatywność w dążeniu do celu.