Sprawy rodzinne

Poszukiwanie osób, w tym ustalenie miejsca zameldowania oraz faktycznego przebywania osoby
Na Państwa zlecenie weryfikujemy dane adresowe i odnajdujemy faktyczne miejsca pobytu Państwa kontrahentów, znajomych, osób, z którymi przed laty utraciliście kontakt, jak i potencjalnych spadkobierców w postępowaniu spadkowym. Podejmujemy się najtrudniejszych spraw związanych z zaginięciami osób. Poszukiwania prowadzimy na terenie całej Europy i innych regionów świata.
Rozwody
Kompleksowa obsługa spraw rozwodowych w tym: zebranie materiału dowodowego i wsparcie psychologa. Prowadzimy dyskretną ciągłą obserwację partnera. Weryfikujemy jego kontakty fizyczne i elektroniczne. Zapewniamy pełen raport wraz ze zdjęciami i nagraniami video. Profesjonalnie przygotowujemy materiał dowodowy do wykorzystania w postępowaniu sądowym. Materiał taki ma kluczowe znaczenie w orzekaniu o podziale majątku, opiece nad dziećmi itp.
Weryfikacja kontaktów nieletnich
Weryfikacja kontaktów nieletnich i penetracja środowiska w jakim funkcjonują. Dzisiejsze czasy niosą olbrzymią liczbę zagrożeń dla dzieci – narkotyki, pedofilia, pornografia dziecięca, wymuszenia. Ta sytuacja wymaga wzmożonej czujności i natychmiastowej reakcji. Kompleksowo i dyskretnie zweryfikujemy zarówno fizyczne, jak i elektroniczne kontakty Państwa dziecka. Dzięki temu będziecie Państwo mieć czas, aby podjąć właściwe kroki celem ochrony jego szczęśliwej przyszłości.
Obserwacje osób i miejsc
Zapewniamy dyskretną i ciągłą obserwację miejsc i osób z użyciem sprzętu obserwacyjnego najwyższej klasy. Z podjętych czynności przygotowujemy profesjonalny raport zawierający zdjęcia i materiały audio-video.
Weryfikacja wierności partnera
Prowadzimy dyskretną ciągłą obserwację partnera. Weryfikujemy jego kontakty fizyczne i elektroniczne.
Zabezpieczenie materiału genetycznego i weryfikacja ojcostwa
Profesjonalnie zabezpieczamy mikroślady zawierające próbki DNA, dzięki którym jesteśmy w stanie z prawie 100% skutecznością dopasować materiał genetyczny do osoby, od której on pochodzi. Ma to m.in. podstawowe znaczenie w ustalaniu ojcostwa. W zakresie ekspertyz korzystamy z usług renomowanego laboratorium.
Materiał dla spraw sądowych
Zbieramy i przygotowujemy materiał dowodowy w sprawach związanych z molestowaniem seksualnym, mobbingiem, stalkingiem, naruszeniami nietykalności cielesnej i in. przestępstwami przeciwko osobie oraz reprezentacja procesowa w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. Pomagamy przygotować materiał dowodowy do wykorzystania w ewentualnym postępowaniu sądowym osobom zagrożonym przestępstwami przeciwko wolności, nietykalności cielesnej, godności osobistej. Skrupulatnie dokumentujemy wszelkie naruszenia przedmiotowych dóbr.
Badania wariograficzne
Przeprowadzamy badania tzw. wykrywaczem kłamstw i przygotowujemy opis wyników
Wykrywanie podsłuchów
Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem wykazującym obecność urządzeń podsłuchowych zarówno analogowych jak i cyfrowych, w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, pojazdach, etc.
Ekspertyzy kryminalistyczne
Wykonujemy profesjonalne ekspertyzy DNA, pisma, pieczęci. Dokonujemy analizy zawartości dysków komputerowych pod względem obecności zakazanych treści. Analizujemy zapisy księgowe pod kątem wykrywania oszustw, technik kreatywnej księgowości, niezgodności sprawozdań finansowych ze stanem faktycznym.

Nasi detektywi są członkami

Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

Gwarantujemy Państwu, iż oferowany przez nas wachlarz czynności
jest bezkonkurencyjny na rynku pod każdym względem.

Agencja Detektywistyczna | Warszawa
Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów
Rzetelna Firma
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Uniwersytet Warszawski
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Uniwersytet Szczeciński

Jesteśmy pasjonatami swojej profesji. Nasz zespół tworzą wybitni i doświadczeni profesjonaliści, specjaliści szeroko pojętej detektywistyki, praktycy poszczególnych dziedzin prawa, w tym w zakresie stosunków cywilnych, gospodarczych, handlowych, rodzinnych, spadkowych, prawa pracy i prawa karnego, windykacji należności etc.

Kancelaria Detektywistyczno – Prawna Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 20, lokal 308 (III pietro), 00-002 Warszawa
NIP: 5252641037
REGON: 363330970
KRS: 0000593568
+48 601 321 680 (24h)
+48 694 452 946
info@detektywi-detektywi.pl