Windykacja

Z naszego kilkunastoletniego doświadczenia w zakresie windykacji należności wywieść możemy niestety jedną najważniejszą, najbardziej doniosłą prawidłowość – coraz trudniej jest odzyskać wierzytelności – pieniądze.
Windykacja polubowna
Windykacja polubowna, tzw. przedsądowa, jest prowadzona przez naszych specjalistów ds. negocjacji – wieloletnich pracowników firm windykacyjnych, uczestników licznych szkoleń z zakresu polubownej windykacji należności oraz skutecznych negocjacji, posiadających wykształcenie prawnicze oraz przygotowanie psychologiczne do prowadzenie negocjacji z dłużnikami.

Windykacja sądowa
Największy nacisk kładziemy na skuteczność naszych działań – w przypadku windykacji jest to ZASPOKOJENIE ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH naszego Klienta. Dlatego też, zanim przekonamy Państwa do wszczęcia postępowania sądowego, kosztownego z uwagi na konieczność uiszczenia wpisów sądowych, musimy mieć pewność, że Wasz dłużnik jest wypłacalny przynajmniej w zakresie poniesionych przez Was kosztów.

Windykacja egzekucyjna
Ten zakres windykacji w naszej ofercie obejmuje m.in. nadzór nad wszczęciem, prowadzeniem i efektywnością egzekucji komorniczej. W Polsce działa ponad 1.300 komorników sądowych – MY JESTEŚMY W STANIE WZIĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NALEŻYTE DZIAŁANIE KILKU Z NICH.

Antywindykacja
W ramach czynności antywindykacyjnych podejmuje się działania mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków windykacji.

Nasi detektywi są członkami

Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

Gwarantujemy Państwu, iż oferowany przez nas wachlarz czynności
jest bezkonkurencyjny na rynku pod każdym względem.

Agencja Detektywistyczna | Warszawa
Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów
Rzetelna Firma
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Uniwersytet Warszawski
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Uniwersytet Szczeciński

Jesteśmy pasjonatami swojej profesji. Nasz zespół tworzą wybitni i doświadczeni profesjonaliści, specjaliści szeroko pojętej detektywistyki, praktycy poszczególnych dziedzin prawa, w tym w zakresie stosunków cywilnych, gospodarczych, handlowych, rodzinnych, spadkowych, prawa pracy i prawa karnego, windykacji należności etc.

Kancelaria Detektywistyczno – Prawna Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 20, lokal 308 (III pietro), 00-002 Warszawa
NIP: 5252641037
REGON: 363330970
KRS: 0000593568
+48 601 321 680 (24h)
+48 694 452 946
info@detektywi-detektywi.pl